"Sho'Shun Fishing"© 2019 Kim Stewart

Sho'Shun brings in a catch.

Click Here to Close Window